news

Współpraca

Dzierżawa gruntów

JESTEŚMY ZAINTERESOWANI DZIERŻAWĄ GRUNTÓW POD PROJEKTY SOLARNE I WIATROWE

Kluczową dla realizacji projektów solarnych i wiatrowych jest lokalizacja gruntów pod inwestycję.

W związku z tym, poszukujemy odpowiednich działek na terenie całego kraju, oferując właścicielom korzystne warunki.

Jakich działek poszukujemy?

W przypadku terenów pod realizacje farm solarnych, ważne aby:

vortex

grunty posiadały IV, V lub VI klasę bądź było możliwe ich odrolnienia

vortex

powierzchnia pól wynosiła min. 2 ha

vortex

tereny położone były poza parkami narodowymi, rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi, obszarami Natura 2000

vortex

działka nie była zacieniona np. przez zabudowę czy drzewa

vortex

nie było uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub aby dopuszczał on budowę elektrowni fotowoltaicznej

Jeśli posiadacie Państwo grunt i jesteście zainteresowani jego wydzierżawieniem, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy zweryfikować czy teren odpowiada wymogom inwestycji i odpowiemy na wszystkie pytania.

Kontakt

tel: 91 431 53 80

W przypadku terenów pod budowę parków wiatrowych, istotne jest aby:

vortex

grunty posiadały IV, V lub VI klasę bądź była możliwość ich odrolnienia

vortex

tereny położone były poza obszarami, na których znajdują się formy ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000)

vortex

w sąsiedztwie nie było zabudowy mieszkaniowej

Jeśli posiadacie Państwo grunt i jesteście zainteresowani jego wydzierżawieniem, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy zweryfikować, czy teren odpowiada wymogom inwestycji i odpowiemy na wszystkie pytania.

Kontakt

tel: 91 431 53 80

Dzierżawa gruntów pod elektrownie wiatrowe i solarne to stabilne i długoterminowe źródło dodatkowego przychodu.