news

Poleć grunty pod dzierżawę na cele farmy solarnej i zarabiaj

ZA KAŻDĄ SKUTECZNĄ REKOMENDACJĘ OTRZYMASZ 500 ZŁOTYCH (ZA KAŻDY HEKTAR)

Przez skuteczną rekomendację rozumiemy taką, która doprowadzi do podpisania umowy dzierżawy z właścicielem gruntu. Wynagrodzenie za skuteczne polecenie otrzymuje osoba polecająca.

W przypadku terenów pod realizacje farm solarnych, ważne aby:

vortex

grunty posiadały IV, V lub VI klasę bądź było możliwe ich odrolnienia

vortex

powierzchnia pól wynosiła min. 2 ha

vortex

tereny położone były poza obszarami, na których znajdują się formy ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000)

vortex

działka nie była zacieniona np. przez zabudowę, miała dostęp do drogi i była oddalona od linii energetycznej do 200 m

vortex

nie było uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub aby dopuszczał on budowę elektrowni fotowoltaicznej

Jeśli posiadacie Państwo grunt i jesteście zainteresowani jego wydzierżawieniem, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy zweryfikować czy teren odpowiada wymogom inwestycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Jakub Szarzyński

dzierżawa dla celów
projektów fotowoltaicznych

tel: 91 431 53 80

Program Poleceń Dzierżaw Polecaj - zarabiaj!