Aktualnie poszukujemy

Technical Project Manager – Specjalista ds. Zarządzania Technicznego

Miejsce pracy: Szczecin

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:
 • Obsługa klientów z portfela spółki w zakresie eksploatacji farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych
 • Zarządzanie techniczne farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi
 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Współpraca z podwykonawcami, organami administracji publicznej i operatorami sieci
 • Podejmowanie wszelkich działań mających na celu maksymalizację zysków poprzez podejmowanie reakcji na zdarzenia, analizy, identyfikowanie ryzyk
 • Przeprowadzanie analiz efektywności produkcji i awaryjności farm wiatrowych i fotowoltaicznych
 • Dokonywanie inspekcji elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych
 • Dokonywanie czynności eksploatacyjnych oraz pomiarów
 • Zarządzanie instalacjami OZE za pomocą dedykowanego systemu SCADA
Wymagania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie techniczne kierunkowe (elektrotechnika, elektroenergetyka, automatyka, budownictwo itp.)
 • Umiejętność przyswajania nowej wiedzy z różnych dziedzin (zagadnień technicznych, przepisów prawa)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (również w zakresie dokumentacji technicznej)
 • Samodzielność, zaangażowanie oraz kreatywność w działaniu
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Staranność, dokładność i skrupulatność w zakresie wykonywanych działań
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Zdolność do pracy na wysokości pow. 3m
Z naszej strony oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • Wsparcie na etapie wdrożenia;
 • Perspektywę rozwoju zawodowego oraz możliwość zdobycia doświadczenia w strukturze naszej organizacji;
 • Niezbędne narzędzia do pracy (telefon, komputer);
 • Zadaniowy tryb pracy;
 • Udział w konferencjach branżowych, szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Udział w wydarzeniach sportowych i charytatywnych;
 • Prywatny pakiet medyczny;
 • Nieodpłatną naukę języka obcego
 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku.
Swoją aplikację (CV) prześlij na adres:
rekrutacja@vortex-energy.pl

W CV należy zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vortex Energy Polska sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).”

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Vortex Energy Polska sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez podmiot Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Vortex Energy Polska sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: biuro@vortex-energy.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Vortex Energy Polska Sp. z o.o. Możesz się z nami skontaktować pod adresem: biuro@vortex-energy.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@vortex-energy.pl. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z rekrutacją na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 4 miesięcy i usuwamy je niezwłocznie po tym okresie, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@vortex-energy.pl  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@vortex-energy.pl.