Aktualnie poszukujemy

Project Manager – Dział Rozwoju Projektów Wiatrowych K/M

Miejsce pracy: Szczecin (Centrum)

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:
 • realizowanie harmonogramów rozwoju projektów wiatrowych do etapu ready to build;
 • odpowiedzialność za projekty, m.in. zarządzanie procesem deweloperskim projektów wiatrowych przy wsparciu zespołów projektowych;
 • zarządzanie budżetem, harmonogramem, jakością, ryzykiem i zasobami niezbędnymi do realizacji projektu;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji projektów farm wiatrowych;
 • współpracę i spotkania z podwykonawcami, operatorami sieci, jednostkami samorządu terytorialnego oraz sprawowanie nadzoru nad trwającymi procedurami prawno-administracyjnymi;
 • koordynowanie współpracy z zewnętrznymi kontrahentami;
 • raportowanie realizacji prac;
 • budowanie i utrzymanie długoterminowych relacji ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu.
Wymagania wobec kandydatów:
 • przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży OZE lub w branży pokrewnej;
 • umiejętność zarządzania projektami oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją;
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, budownictwo, elektroenergetyka, gospodarka przestrzenna lub pokrewne);
 • umiejętność przyswajania nowej wiedzy z różnych dziedzin (zagadnień technicznych, przepisów prawa);
 • samodzielność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność;
 • umiejętność organizacji czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • znajomość języka angielskiego;
 • prawo jazdy kat. B. i gotowość do wyjazdów służbowych.
Z naszej strony oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej,
 • wsparcie na etapie wdrożenia;
 • perspektywę rozwoju zawodowego oraz możliwość zdobycia doświadczenia w strukturze naszej organizacji;
 • niezbędne narzędzia do pracy (telefon, komputer);
 • zadaniowy tryb pracy;
 • udział w konferencjach branżowych, szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • udział w wydarzeniach sportowych i charytatywnych;
 • pakiet medyczny Luxmed;
 • nieodpłatną naukę języka obcego;
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku.