news

O nas

Portret firmy

Grupa Vortex Energy jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec. Obecnie działalność Grupy koncentruje się wyłącznie na terenie Polski. Grupa jest bardzo silnie zintegrowanym pionowo graczem sektora OZE w Polsce i świadczy szeroki wachlarz usług: od planowania i rozwoju, poprzez budowę oraz zarządzanie techniczne, aż po sprzedaż i zakup projektów na rynku OZE.

Od początku istnienia Grupy łączna moc zrealizowanych projektów w Polsce i w Niemczech wynosi ponad 425 MW, z czego około 320 MW w Polsce.

Nasza oferta obejmuje rozwój projektów wiatrowych i fotowoltaicznych – na co składa się m.in. zaplanowanie parku, pozyskanie tytułów prawnych do gruntów i ich zabezpieczenie, prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, a także realizacja inwestycji, czyli przeprowadzenie procesu budowy oraz uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do eksploatacji parku wiatrowego lub farmy fotowoltaicznej. Ponadto świadczymy usługi zarządzania technicznego i handlowego dla wszystkich instalacji OZE.

Poza projektami, które sami rozwijamy od podstaw, nabywamy również takie, które znajdują się na różnych etapach zaawansowania. Dokonujemy analiz oraz konkretyzujemy potrzeby, aby projekty te ukończyć z powodzeniem. Nasza siła tkwi w kompleksowym, technicznym, ekonomiczno-finansowym i prawnym due diligence. Jesteśmy kompetentnym partnerem na polskim rynku energetyki wiatrowej i solarnej.

Kadra zarządzająca Vortex Energy

Maciej Pepliński
Prezes Zarządu Vortex Energy S.A.

Maciej Pepliński z Grupą Vortex Energy związany jest od 2015 r. Początkowo jako członek działu prawnego Vortex Energy Polska Sp. z o.o., a następnie – od października 2018 r. – jako członek zarządu i późniejszy Prezes Zarządu Vortex Energy Polska Sp. z o.o. (od stycznia 2019 r.). Przed dołączeniem do Grupy Vortex Energy Maciej Pepliński był partnerem w kancelarii prawniczej.

Aktualnie Grupa Vortex Energy posiada w swoim portfolio projekty fotowoltaiczne i wiatrowe na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy ok. 12,7 GW, z czego około 1,7 GW ma zabezpieczone tytuły prawne do gruntów. Spółka ma obecnie kilkadziesiąt projektów gotowych do budowy na terenie Polski. Są to projekty farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 172 MW, w tym 103 MW projektów wiatrowych oraz 69 MW projektów solarnych.