news

O nas

Portret firmy

Grupa Vortex Energy jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec. Obecnie działalność Grupy koncentruje się wyłącznie na terenie Polski. Grupa jest bardzo silnie zintegrowanym pionowo graczem sektora OZE w Polsce i świadczy szeroki wachlarz usług: od planowania i rozwoju, poprzez budowę oraz zarządzanie techniczne, aż po sprzedaż i zakup projektów na rynku OZE.

Od początku istnienia Grupy łączna moc zrealizowanych projektów w Polsce i w Niemczech wynosi ponad 425 MW, z czego około 320 MW w Polsce.

Nasza oferta obejmuje rozwój projektów wiatrowych i fotowoltaicznych – na co składa się m.in. zaplanowanie parku, pozyskanie tytułów prawnych do gruntów i ich zabezpieczenie, prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, a także realizacja inwestycji, czyli przeprowadzenie procesu budowy oraz uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do eksploatacji parku wiatrowego lub farmy fotowoltaicznej. Ponadto świadczymy usługi zarządzania technicznego i handlowego dla wszystkich instalacji OZE.

Poza projektami, które sami rozwijamy od podstaw, nabywamy również takie, które znajdują się na różnych etapach zaawansowania. Dokonujemy analiz oraz konkretyzujemy potrzeby, aby projekty te ukończyć z powodzeniem. Nasza siła tkwi w kompleksowym, technicznym, ekonomiczno-finansowym i prawnym due diligence. Jesteśmy kompetentnym partnerem na polskim rynku energetyki wiatrowej i solarnej.

Kadra zarządzająca Vortex Energy Polska Sp. z o.o.

Maciej Pepliński
Prezes Zarządu Vortex Energy Polska Sp. z o.o.

Maciej Pepliński posiada wykształcenie prawnicze. Ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2007 roku. Następnie po odbyciu aplikacji radcowskiej w OIRP w Szczecinie uzyskał tytuł radcy prawnego. Posiada doświadczenie na wielu polach dot. prawnej obsługi przedsiębiorstw, realizując wieloletnią praktykę radcy prawnego.

Gdzie jest chęć, tam są możliwości! Zawsze mamy plan B. Bez względu na to, jak bardzo złożony jest dany projekt, znajdujemy rozwiązanie. Gramy zespołowo. To jest to, co określamy mianem „ducha Vortex-u”.