news

O nas

Portret firmy

Spółka Vortex Energy Polska Sp. z o.o. działa na polskim rynku energetyki odnawialnej od 2006 roku, rozwijając projekty wiatrowe oraz solarne. W naszym portfolio posiadamy blisko 317 MW zrealizowanych projektów na terenie Polski.

Nasza oferta obejmuje rozwój projektów wiatrowych i fotowoltaicznych – na co składa się m.in. zaplanowanie parku, pozyskanie tytułów prawnych do gruntów i ich zabezpieczenie, prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, a także realizacja inwestycji, czyli przeprowadzenie procesu budowy oraz uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do eksploatacji parku wiatrowego lub farmy fotowoltaicznej. Ponadto świadczymy usługi zarządzania technicznego i handlowego dla wszystkich instalacji OZE.

Poza projektami, które sami rozwijamy od podstaw, nabywamy również takie, które znajdują się na różnych etapach zaawansowania. Dokonujemy analiz oraz konkretyzujemy potrzeby, aby projekty te ukończyć z powodzeniem. Nasza siła tkwi w kompleksowym, technicznym, ekonomiczno-finansowym i prawnym due diligence. Jesteśmy kompetentnym partnerem na polskim rynku energetyki wiatrowej i solarnej.

Gdzie jest chęć, tam są możliwości! Zawsze mamy plan B. Bez względu na to, jak bardzo złożony jest dany projekt, znajdujemy rozwiązanie. Gramy zespołowo. To jest to, co określamy mianem „ducha Vortex-u”.

Członkostwo

resource
izba