news

Energia wiatrowaNasze usługi

Zarządzanie techniczne

Vortex Energy posiada w swoich strukturach zespół zarządzania technicznego instalacjami OZE, co gwarantuje wyższą efektywność ich pracy.

Pakiet usług zarządzania technicznego uzupełnia obsługa administracyjno-finansowa inwestycji i dbałość o jej funkcjonowanie zgodne z przepisami prawa.

Zakres usług realizowanych w ramach zarządzania technicznego

icon
Zarządzanie techniczne
 • Optymalizacja pracy i utrzymanie parku wiatrowego w najlepszym możliwym stanie technicznym
 • Zapewnienie funkcjonowania parku wiatrowego zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami prawa
 • Podwyższenie produktywności instalacji OZE
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów, minimalizacja czasu przestoju
 • Dedykowany Manager Techniczny
icon
O&M (Eksploatacja)
 • Centrum dyspozytorskie z niezależnym systemem SCADA
 • Całodobowy monitoring pracy instalacji
 • Utrzymanie ruchu
 • Przeglądy infrastruktury elektrycznej i budowlanej
 • Inspekcje techniczne turbin wiatrowych
 • Pomiary infrastruktury energetycznej i sieci WN, SN i nN
 • Pomiary termowizyjne
 • Usuwanie usterek, wizyty serwisowe
 • Przeglądy gwarancyjne i rozruchowe
icon
Commercial management
 • Zapewnienie funkcjonowania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Zarządzanie i obsługa umów oraz gwarancji
 • Prowadzenie postępowań z jednostkami samorządowymi ochrony środowiska
 • Reprezentowanie wytwórcy przed podmiotami powiązanymi
 • Planowanie długo- i krótkoterminowe
icon
Zarządzanie finansowe
 • Kompleksowa obsługa księgowa
 • obsługa podatkowa zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Obsługa finansowań zewnętrznych
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów, również na rzecz instytucji zewnętrznych
 • Prowadzenie budżetów operacyjnych
 • Planowanie płynności
 • Przygotowywanie płatności