news

Energia wiatrowaNasze usługi

Zarządzanie techniczne (O&M)

Po wybudowaniu elektrowni, realizujemy usługę zarządzania technicznego instalacjami wiatrowymi, co gwarantuje jej niezakłóconą i efektywną pracę. Nasz serwis w zakresie stacji transformatorowych zapewni należyte utrzymanie stanu technicznego całej infrastruktury elektrycznej.

Zakres usług realizowanych w ramach zarządzania technicznego

icon
Zarządzanie
 • Optymalizacja pracy i utrzymanie parku wiatrowego w najlepszym możliwym stanie technicznym
 • Zapewnienie funkcjonowania parku wiatrowego zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami prawa
 • Podwyższenie produktywności instalacji OZE
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów, minimalizacja czasu przestoju
 • Dedykowany Manager Techniczny
 • Kontakt z urzędami i właścicielami gruntów
icon
Monitoring
 • 24/7 monitoring pracy parków wiatrowych za pomocą dedykowanego oprogramowania
 • Monitorowanie wydajności instalacji i kalkulacja ich dostępności
 • Gromadzenie i analiza danych
icon
Inspekcje
 • Utrzymanie i przeglądy stacji elektroenergetycznych (nN/SN, SN/WN)
 • Utrzymanie, przeglądy i naprawy infrastruktury elektrycznej i budowlanej
 • Inspekcje odbiorowe i gwarancyjne
 • Okresowe inspekcje turbin wiatrowych
 • Pomiary termowizyjne
 • Wewnętrzne audyty BHP
icon
Raportowanie
 • Raporty operacyjne
 • Raporty z przeglądów i prac naprawczych
 • Raportowanie do URE
 • Analizy techniczne
icon
Księgowość
 • Kontrola i sprawozdawczość finansowa
 • Podatki
Dział zarządzania technicznego OZE
tel. 91 431 53 80
n.dorywalska@vortex-energy.pl