news

Energia wiatrowaNasze usługi

Planowanie i rozwój

Etap ten wymaga zaangażowania m.in. planistów, projektantów z działu realizacji inwestycji, project managerów, specjalistów ds. kontraktów i prawników.

Opiera się na wieloletnich, dobrych relacjach Vortex Energy m.in. z samorządami, społecznościami lokalnymi i instytucjami finansowymi. Nie bez znaczenia pozostaje doświadczenie Vortex Energy w zakresie przygotowań projektów do udziału w aukcjach OZE.

Zakres usług

icon
Analiza i planowanie
 • Ocena terenu pod kątem możliwości lokalizacji projektu wiatrowego
 • Analiza dokumentów planistycznych
 • Sporządzanie koncepcji planistycznych parków wiatrowych
 • Ocena możliwości przyłączenia parku wiatrowego do sieci elektroenergetycznej
 • Niezbędne analizy przyrodnicze (m.in. monitoringi środowiskowe, analiza hałasu)
 • Analiza danych wiatrowych wraz z oceną produktywności
icon
Działania administracyjno-prawne
 • Uzgodnienie warunków współpracy z właścicielami gruntów pod inwestycję i podpisanie umów dzierżawy
 • Kontakty z samorządami lokalnymi i urzędami
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji (w tym środowiskowych, pozwoleń na budowę, warunków przyłączenia parku wiatrowego do sieci elektroenergetycznej i in.)
 • Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie projektu do udziału w aukcji OZE
 • Koordynowanie działań podwykonawców oraz współpracy międzydziałowej
 • Pozyskanie kapitału dedykowanego inwestycjom OZE