news

Energia wiatrowaNasze usługi

Planowanie i rozwój

Rozwijamy koncepcje pojedynczych elektrowni wiatrowych, jak i całych parków. Rozpoczynamy prace planistyczne od podstaw (projekty typu greenfield) bądź kupujemy projekty na różnych etapach rozwoju, żeby następnie doprowadzić je do etapu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.Mamy doświadczenie w przygotowywaniu projektów wiatrowych do udziału w aukcjach URE na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł.

Zakres usług realizowanych na etapie Planowania i rozwoju

icon
Analiza
  • Ocena potencjału energetycznego i planów rozwojowych danego terenu
  • Ocena dostępności sieci elektroenergetycznej
  • Niezbędne analizy przyrodnicze
icon
Planowanie
  • Sporządzenie Koncepcji planistycznych parków wiatrowych
  • Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej
icon
Działania administracyjno – prawne
  • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji (decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę i in.)
  • Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
  • Uzgodnienie warunków współpracy z właścicielami gruntów pod inwestycję i podpisanie umów dzierżawy
  • Profesjonalne wsparcie w zakresie rozwiązań prawnych
  • Pozyskanie kapitału dedykowanego inwestycjom OZE