news

Energia wiatrowaNasze usługi

Realizacja inwestycji

Realizujemy parki wiatrowe jako generalny wykonawca lub podmiot nadzorujący proces budowy.

W proces realizacji inwestycji zaangażowani są project managerowie i projektanci, odpowiedzialni za opracowanie nie tylko projektów budowlanych ale również projektów wykonawczych uwzględniających przyłącza do sieci operatora. Pionierskość, wieloletnia obecność Vortex Energy na polskim rynku energetyki odnawialnej, pozwoliły na ugruntowanie współpracy zarówno z podwykonawcami, dostawcami jak i ze wszystkimi krajowymi operatorami sieci.

Zakres usług

icon
  • Kompleksowe opracowanie projektów budowlanych, w tym projektów technicznych wszystkich branż, a także projektów wykonawczych elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych – wraz z przyłączeniem elektroenergetycznym do sieci operatora.
  • Przygotowanie i organizacja budowy od strony formalno-prawnej na wszystkich etapach realizacji, aż do momentu przekazania obiektu do eksploatacji.
  • Realizacja procedur odbiorowych w rozumieniu prawa budowlanego oraz procedur odbiorowych na podstawie umów przyłączeniowych zawartych z właściwym operatorem sieci.
icon
  • Nadzór nad realizacją zaprojektowanej elektrowni wiatrowej lub fotowoltaicznej, w przypadku gdy Vortex Energy nie jest generalnym wykonawcą robót.
  • Realizacja budowy elektrowni wraz z pełnym nadzorem budowlanym w roli generalnego wykonawcy.
  • Realizacja procedur związanych z pierwszym uruchomieniem oraz oddaniem elektrowni do eksploatacji.