news

Energia wiatrowaNasze usługi

Budowa

Realizujemy parki wiatrowe jako generalny wykonawca lub nadzorujemy proces budowy. Posiadamy doświadczenie we współpracy przy przyłączeniu elektrowni do sieci ze wszystkimi operatorami.

Zakres usług realizowanych na etapie budowy

icon
Projektowo – administracyjne
  • Opracowanie projektu energetycznego i budowlanego elektrowni wiatrowej.
  • Organizacja etapu budowy od strony formalno-prawnej aż do momentu uruchomienia farmy wiatrowej.
icon
Realizacja
  • Kompleksowa budowa instalacji jako generalny wykonawca, przeprowadzana z pełnym nadzorem budowlanym.
  • Całościowy nadzór nad etapem realizacji elektrowni wiatrowej, w przypadku gdy Vortex Energy Polska nie jest generalnym wykonawcą robót.
  • Realizacja odbiorów i uruchomienie elektrowni, w ścisłej współpracy z zespołem zarządzania technicznego.