Zrealizowany projekt

Park wiatrowy Piotrków Kujawski

Park wiatrowy zlokalizowany jest na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w jego skład wchodzi 7 turbin wiatrowych wraz ze stacją transformatorową. Projekt został realizowany dla ERG. Uruchomienie parku nastąpiło w Q3 czerwcu 2022 r.

Lokalizacja: Polska, woj.kujawsko-pomorskie, gmina Piotrków Kujawski
Data oddania do eksploatacji: Q3 2022 r.
Łączna moc zainstalowana: 24,5 MW
Ilość turbin: 7 x 3,5 MW
Producent turbin: Nordex
Dodatkowe informacje: