Zrealizowany projekt

Park wiatrowy Nieświastów

Vortex Energy Polska - Elektrownia wiatrowa Nieświastów
Lokalizacja: Polska, woj. wielkopolskie, gmina Kazimierz Biskupi, w sąsiedztwie FW Jóźwin
Data oddania do eksploatacji: 12/2015 r. (I etap – 2 EW), 06/2016 (II etap – 1 EW)
Łączna moc zainstalowana: 7,75 MW
Ilość turbin: 2 x 2.5 MW + 1 x 2.75 MW
Producent turbin: GE
Dodatkowe informacje:

Vortex Energy zakupił częściowo rozwinięty projekt, doprowadził do etapu gotowości do budowy, uzyskał pozwolenie na budowę, pozyskał finansowanie, a także kompleksowo zrealizował budowę.