Zrealizowany projekt

Park Wiatrowy Mog – 8

Vortex Energy Polska - Park wiatrowy Mog

W pierwszym etapie zabudowanych zostało 10 elektrowni wiatrowych. Ostatnia pojedyncza elektrownia wiatrowa dobudowana została w późniejszym terminie. Lokalizacja farmy wiatrowej MOG-8 obejmuje 6 gmin.

Lokalizacja: Polska, woj. łódzkie i mazowieckie, gminy: Złoczew, Radomsko, Ciechanów, Działoszyn, Bedlno, Regimin
Data oddania do eksploatacji: 2012-2013 r.
Łączna moc zainstalowana: 22 MW
Ilość turbin: 11 x 2 MW
Producent turbin: Vestas
Dodatkowe informacje:

Projekt zrealizowany na terenie 6 gmin. W pierwszym etapie zabudowanych zostało 10 elektrowni wiatrowych. Ostatnia pojedyncza elektrownia wiatrowa dobudowana została w ramach drugiego etapu.