Zrealizowany projekt

Park wiatrowy Miłosław

Park wiatrowy realizowany jest na terenie woj. wielkopolskiego, w jego skład wchodzą 4 turbiny wiatrowe wraz ze stacją transformatorową.

Lokalizacja: Polska, woj. wielkopolskie, gmina Miłosław
Data oddania do eksploatacji: w trakcie budowy
Łączna moc zainstalowana: 9,6 MW
Ilość turbin: 4
Producent turbin: Nordex
Dodatkowe informacje: