Zrealizowany projekt

Park wiatrowy Eisenach I + II

Vortex Energy Polska - Park wiatrowy Eisenach

W ramach projektu Eisenach, mając na uwadze szczególne wyzwania, zrealizowaliśmy z sukcesem w dwóch etapach osiem elektrowni wiatrowych. Po uzyskaniu pozwolenia i realizacji pierwszego etapu budowy, polegającego na wybudowaniu dwóch elektrowni wiatrowych typu Vestas V90 o mocy 2 MW każda i o wysokości piasty wynoszącej 105 m rząd krajowy przeprowadził reformę terytorialną. W konsekwencji reformy wyłonił się szereg spraw, które należało dodatkowo uwzględnić. Nastąpiła potrzeba zamiany działek przy jednoczesnym uniknięciu straty ekonomicznej dla starszych właścicieli. W księgach wieczystych figurowało po dwóch lub więcej w właścicieli. Ilość koniecznych umów wymaganych do rozszerzenia projektu zwiększyła się kilkukrotnie.
Pomimo tego udało się zarówno z wszystkimi uczestnikami, jak również z obiema zainteresowanymi gminami Eisenach i Welschbillig wypracować zadowalające rozwiązanie.
W drugim etapie budowy uzyskano pozwolenie na budowę kolejnych sześciu elektrowni wiatrowych tego samego typu. W trakcie pierwszych prac ziemnych odkryto jednak osadę z czasów rzymskich, co spowodowało rozległe badania archeologiczne i wykopy, a co za tym idzie, przesunięcie w czasie realizacji planowanej elektrowni.
W 2010r. udało się zgodnie z planem oddać do eksploatacji wszystkie sześć elektrowni, które od tej pory wytwarzają wystarczającą ilość energii, żeby zaopatrzyć w ekologiczny prąd ponad 10.000 średniej wielkości gospodarstw domowych.

Lokalizacja: Niemcy, Rheinland-Pfalz
Data oddania do eksploatacji: 2008/2009 r.
Łączna moc zainstalowana: 16 MW
Ilość turbin: 8 x 2 MW
Producent turbin: Vestas
Dodatkowe informacje:

W 2010r. udało się zgodnie z planem oddać do eksploatacji wszystkie sześć elektrowni, które od tej pory wytwarzają wystarczającą ilość energii, żeby zaopatrzyć w ekologiczny prąd ponad 10.000 średniej wielkości gospodarstw domowych.