news

Energia solarnaNasze usługi

Planowanie i rozwój

Etap wymaga zaangażowania m.in. planistów, projektantów z działu realizacji inwestycji, project managerów, specjalistów ds. kontraktów i prawników.

Opiera się na wieloletnich dobrych relacjach Vortex Energy m.in. z samorządami, społecznościami lokalnymi i instytucjami finansowymi. Nie bez znaczenia pozostaje doświadczenie Vortex Energy w zakresie przygotowań projektów do udziału w aukcjach OZE.

Zakres usług realizowanych na etapie planowania i rozwoju.

icon
Analiza i planowanie
 • Ocena terenu pod kątem możliwości lokalizacji farmy fotowoltaicznej
 • Analiza dokumentów planistycznych
 • Sporządzenie koncepcji lokalizacji farmy fotowoltaicznej
 • Ocena możliwości przyłączenia parku fotowoltaicznego do sieci elektroenergetycznej
icon
Działania administracyjno – prawne
 • Uzgodnienie warunków współpracy z właścicielami gruntów pod inwestycję i podpisanie umów dzierżawy
 • Kontakty z samorządami lokalnymi i urzędami
 • Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wymaganych do realizacji inwestycji
 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie projektu do udziału w aukcji OZE
 • Bezpośrednia współpraca z instytucjami finansującymi
 • Koordynowanie działań podwykonawców oraz współpracy międzywydziałowej
 • Zarządzanie harmonogramem oraz budżetem projektu