news

Energia solarnaNasze usługi

Planowanie i rozwój

Rozpoczynamy prace planistyczne od podstaw (projekty typu greenfield) bądź kupujemy projekty na różnych etapach rozwoju, żeby następnie doprowadzić je do etapu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Mamy doświadczenie poparte sukcesami w pozyskiwaniu środków finansowych na realizacje inwestycji fotowoltaicznych z funduszy unijnych oraz w przygotowywaniu projektów fotowoltaicznych do udziału w aukcjach URE na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł.

Zakres usług realizowanych na etapie planowania i rozwoju

icon
Analiza
  • Wybór odpowiedniego terenu pod inwestycję
  • Ocena potencjału energetycznego i planów rozwojowych danego terenu
  • Ocena dostępności sieci elektroenergetycznej
icon
Działania administracyjno – prawne
  • Uzgodnienie warunków współpracy z właścicielami gruntu pod inwestycję i podpisanie stosownych umów
  • Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej
  • Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wymaganych do realizacji inwestycji
  • Wypracowanie optymalnych struktur finansowych i stabilnych koncepcji funduszy
  • Bezpośrednia współpraca z instytucjami finansującymi