news

Energia solarnaNasze usługi

Realizacja inwestycji

Realizujemy elektrownie fotowoltaiczne jako generalny wykonawca lub nadzorujemy proces ich budowy.

W procesie realizacji inwestycji biorą udział project managerowie, projektanci, odpowiedzialni za opracowanie projektów budowlanych ale również wykonawczych, uwzględniających przyłącza do sieci operatora.

Wieloletnia obecność Vortex Energy na polskim rynku OZE pozwoliła na ugruntowanie współpracy z podwykonawcami, dostawcami oraz wszystkimi krajowymi operatorami sieci.

Zakres usług

icon
  • Kompleksowe opracowanie projektów budowlanych, w tym projektów technicznych wszystkich branż, a także projektów wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych – wraz z przyłączeniem elektroenergetycznym do sieci operatora
  • Przygotowanie i organizacja budowy od strony formalno-prawnej na wszystkich etapach realizacji, aż do momentu przekazania obiektu do eksploatacji
  • Realizacja procedur odbiorowych w rozumieniu prawa budowlanego oraz procedur odbiorowych na podstawie umów przyłączeniowych zawartych z właściwym operatorem sieci
icon
  • Nadzór nad realizacją zaprojektowanej elektrowni fotowoltaicznej, w przypadku gdy Vortex Energy nie jest generalnym wykonawcą robót
  • Realizacja budowy elektrowni wraz z pełnym nadzorem budowlanym w roli generalnego wykonawcy
  • Realizacja procedur związanych z pierwszym uruchomieniem oraz oddaniem elektrowni do eksploatacji