Zrealizowany projekt

Parki solarne Tułowice I/ II/ III

Vortex Energy Polska - Park solarny Tułowice

W grudniu 2018 roku oddano do eksploatacji trzy farmy zlokalizowane w województwie opolskim. Na zakres inwestycyjny każdego z przedsięwzięć składa się:
• 3 328 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 265W każdy, zamontowanych na konstrukcji stalowej zakotwionej w gruncie,
• 17 sztuk inwerterów.

Łączna moc zainstalowana każdej z inwestycji to 0,882 MW. Planuje się, że przez okres 15 lat eksploatacji każda z farm wyprodukuje 13 794,369 MWh.

Projekty pod koniec 2016 roku wygrały aukcję na sprzedaż energii z URE.

Lokalizacja: woj. opolskie, gmina Tułowice
Data oddania do eksploatacji: 12/2018 r.
Łączna moc zainstalowana: 0,882 MW (każda z 3 inwestycji)
Szacowana roczna produkcja: 919 MWh (każda z 3 inwestycji)
Infrastruktura techniczna: 3328 szt. paneli fotowoltaicznych, 17 inwerterów (każda z 3 inwestycji)
Dodatkowe informacje:

Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekty do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycje. Objęliśmy elektrownie własnym zarządzaniem technicznym.