Zrealizowany projekt

Parki solarne Komorów I / II

Vortex Energy Polska - Park solarny Komorów

W czerwcu 2020 roku dwie farmy fotowoltaiczne zlokalizowana w województwie dolnośląskim w gminie Syców otrzymały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Na konstrukcjach stalowych w obu inwestycjach zainstalowano po 3 080 sztuk paneli fotowoltaicznych i 16 inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym.

Moc zainstalowana każdego parku wynosi 0,986 MW.

Szacowana roczna produkcja każdej instalacji to ok. 1 035 MWh.

Spółka Vortex Energy Polska Sp. z o.o. była odpowiedzialna za etap planowania, rozwoju i realizacji inwestycji. Przygotowaliśmy również projekty do udziału w aukcji URE na sprzedaż energii.
Dział TCM Vortex Energy Polska objął elektrownie zarządzaniem technicznym.

Lokalizacja: woj. dolnośląskie, gmina Syców
Data oddania do eksploatacji: 06/2020 r.
Łączna moc zainstalowana: 0,986 MW każda instalacja
Szacowana roczna produkcja: 1 035 MWh każda instalacja
Infrastruktura techniczna: po 3 080 szt. paneli fotowoltaicznych i 16 inwerterów
Dodatkowe informacje:

Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy obie elektrownie własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii na rynku hurtowym odpowiada Vortex Energy – Obrót.