Zrealizowany projekt

Parki solarne Kamień Pomorski I / II

Vortex Energy Polska - Park solarny Kamień Pomorski

W czerwcu 2020 roku dwie farmy fotowoltaiczne zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim otrzymały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Na konstrukcjach stalowych w obu inwestycjach zainstalowano po 3 060 sztuk paneli fotowoltaicznych i 17 inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym.

Moc zainstalowana każdego parku wynosi 0,979 MW.

Szacowana roczna produkcja każdej instalacji to ok. 1 028 MWh.

Spółka Vortex Energy Polska Sp. z o.o. była odpowiedzialna za etap planowania, rozwoju i realizacji inwestycji. Przygotowaliśmy również projekty do udziału w aukcji URE na sprzedaż energii.
Dział TCM Vortex Energy Polska objął elektrownie zarządzaniem technicznym.

Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie
Data oddania do eksploatacji: 06/2020 r.
Łączna moc zainstalowana: 0,979 MW każda instalacja
Szacowana roczna produkcja: 1 028 MWh każda instalacja
Infrastruktura techniczna: po 3 060 szt. paneli fotowoltaicznych i 17 inwerterów
Dodatkowe informacje:

Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy obie elektrownie własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii na rynku hurtowym odpowiada Vortex Energy – Obrót.