Zrealizowany projekt

Park solarny Zacisze II

Vortex Energy Polska - Park solarny Zacisze

Pod koniec czerwca 2019 roku farmy solarne zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim w gminie Mirosławiec otrzymały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. W efekcie czego, z początkiem lipca, wprowadziliśmy do sieci pierwsze kilowatogodziny energii elektrycznej wygenerowane przez te instalacje.

Na konstrukcjach stalowych zainstalowano łącznie:

  • 3017 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy 280 Wp każdy i 15 sztuk inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym (Zacisze I),
  • 2600 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy 280 Wp każdy i 13 sztuk inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym (Zacisze II).

Moc zainstalowana parków wynosi odpowiednio: 0,845 MW i 0,728 MW.
Szacowana roczna produkcja dla Zacisza I i Zacisza II to ok. 790 MWh i 680 MWh.

Spółka Vortex Energy Polska Sp. z o.o. była odpowiedzialna za etap planowania, rozwoju i realizacji inwestycji. Przygotowaliśmy również oba projekty do udziału w aukcji URE na sprzedaż energii z OZE oraz pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na ich realizację.

Dział TCM Vortex Energy Polska objął elektrownię własnym zarządzaniem technicznym.

Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie, gmina Mirosławiec
Data oddania do eksploatacji: 07/2019
Łączna moc zainstalowana: 0,728 MW
Szacowana roczna produkcja: 680 MWh
Infrastruktura techniczna: 2600 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy 280 Wp każdy i 13 sztuk inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym
Dodatkowe informacje: