Zrealizowany projekt

Park solarny Zacisze I

Park solarny Zacisze

Pod koniec czerwca 2019 roku farmy solarne zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim w gminie Mirosławiec otrzymały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. W efekcie czego, z początkiem lipca, wprowadziliśmy do sieci pierwsze kilowatogodziny energii elektrycznej wygenerowane przez te instalacje.

Na konstrukcjach stalowych zainstalowano łącznie:

3017 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy 280 Wp każdy i 15 sztuk inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym (Zacisze I),

2600 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy 280 Wp każdy i 13 sztuk inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym (Zacisze II).

Moc zainstalowana parków wynosi odpowiednio: 0,845 MW i 0,728 MW.
Szacowana roczna produkcja dla Zacisza I i Zacisza II to ok. 790 MWh i 680 MWh.

Spółka Vortex Energy Polska Sp. z o.o. była odpowiedzialna za etap planowania, rozwoju i realizacji inwestycji. Przygotowaliśmy również oba projekty do udziału w aukcji URE na sprzedaż energii z OZE oraz pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na ich realizację.

Dział TCM Vortex Energy Polska objął elektrownię własnym zarządzaniem technicznym.
Za sprzedaż wyprodukowanej energii na rynku hurtowym odpowiada spółka Vortex Energy – Obrót, zapewniając obsługę inwestycji w zakresie dostępu do rynku giełdowego i bilansującego, prognozowanie wielkości produkcji oraz bilansowanie handlowe.

Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie, gmina Mirosławiec
Data oddania do eksploatacji: 07/2019
Łączna moc zainstalowana: 0,845 MW
Szacowana roczna produkcja: 790 MWh
Infrastruktura techniczna: 3017 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy 280 Wp każdy i 15 sztuk inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym
Dodatkowe informacje: