Zrealizowany projekt

Park solarny FRO101 Scheune Nord

Park solarny Scheune Nord
Lokalizacja: Niemcy, Hesja
Data oddania do eksploatacji: 06/2010 r.
Łączna moc zainstalowana: 64,68 kWp
Szacowana roczna produkcja:
Infrastruktura techniczna: 205 szt. paneli fotowoltaicznych
Dodatkowe informacje:

instalacja na dachach.