Zrealizowany projekt

Park Solarny Schachten Scheune

Vortex Energy Polska - Park solarny Scheune Schachten
Lokalizacja: Niemcy, Hesja
Data oddania do eksploatacji: 06/2010 r.
Łączna moc zainstalowana: 99,8 kWp
Szacowana roczna produkcja:
Infrastruktura techniczna: 475 szt. paneli fotowoltaicznych
Dodatkowe informacje:

instalacja na dachach.