Zrealizowany projekt

Park solarny Runowo Krajeńskie

Vortex Energy Polska - Park solarny Runowo Krajeńskie

Pod koniec czerwca 2019 roku zakończono budowę farmy solarnej zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim, w gminie Więcbork. Na konstrukcjach stalowych zainstalowano 3520 sztuk paneli fotowoltaicznych i 16 sztuk inwerterów.

Moc zainstalowana parku wynosi: 0,986 MW.

Szacowana roczna prognoza produkcji to ok. 992 MWh, a szacowane roczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynosi 604 tony równoważnika CO2.

Spółka Vortex Energy Polska Sp. z o.o. była odpowiedzialna za etap planowania, rozwoju i realizacji inwestycji. Przygotowaliśmy również projekt do udziału w aukcji URE na sprzedaż energii z OZE. Byliśmy generalnym wykonawcą prac budowlanych. Dział TCM Vortex Energy objął elektrownię własnym zarządzaniem technicznym.

Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, gmina Więcbork
Data oddania do eksploatacji: 06/2019 r.
Łączna moc zainstalowana: 0,986 MW
Szacowana roczna produkcja: 992 MWh
Infrastruktura techniczna: 3520 szt. paneli fotowoltaicznych, 16 inwerterów
Dodatkowe informacje:

Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję jako generalny wykonawca. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii na rynku hurtowym odpowiada Vortex Energy – Obrót.