Zrealizowany projekt

Park solarny Riesa

Vortex Energy Polska - Park solarny Riesa
Lokalizacja: Niemcy, Meißen
Data oddania do eksploatacji: 06/2015 r.
Łączna moc zainstalowana: 0,65 MW
Szacowana roczna produkcja:
Infrastruktura techniczna: 5 652 szt. paneli fotowoltaicznych
Dodatkowe informacje:

instalacja na dachach.