Zrealizowany projekt

Park solarny Pinczyn II

Park solarny Piątek

We wrześniu 2020 roku farma fotowoltaiczna zlokalizowana w województwie pomorskim w gminie Zblewo otrzymała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Na konstrukcjach stalowych zainstalowano 3 080 sztuk paneli fotowoltaicznych i 16 sztuk inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym.

Moc zainstalowana parku wynosi: 0,986 MW.

Szacowana roczna produkcja to ok. 1 035 MWh.

Spółka Vortex Energy Polska Sp. z o.o. była odpowiedzialna za etap planowania, rozwoju i realizacji inwestycji. Przygotowaliśmy również projekt do udziału w aukcji URE na sprzedaż energii.
Dział TCM Vortex Energy Polska objął elektrownię zarządzaniem technicznym.

Lokalizacja: woj. pomorskie, gmina Zblewo
Data oddania do eksploatacji: 09/2020 r.
Łączna moc zainstalowana: 0,986 MW
Szacowana roczna produkcja: 1 035 MWh
Infrastruktura techniczna: 3 080 szt. paneli fotowoltaicznych, 16 inwerterów
Dodatkowe informacje:

Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii na rynku hurtowym odpowiada Vortex Energy – Obrót.