Zrealizowany projekt

Park solarny Peritz

Vortex Energy Polska - Park solarny Scheune Peritz
Lokalizacja: Niemcy, Meißen
Data oddania do eksploatacji: 10/2014 r
Łączna moc zainstalowana: 1,2 MW
Szacowana roczna produkcja:
Infrastruktura techniczna: 10 000 szt. paneli fotowoltaicznych
Dodatkowe informacje:

instalacja na dachach.