Zrealizowany projekt

Park solarny Kraśnik Koszaliński

Park solarny Kraśnik Koszaliński

W kwietniu 2018 roku farma zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim wyprodukowała i dostarczyła do sieci pierwszą kilowatogodzinę energii elektrycznej. Na konstrukcjach stalowych zainstalowano 3960 paneli fotowoltaicznych, o mocy 250 Wp każdy. Panele obsługiwane są przez 55 inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym.

Szacowana roczna prognoza produkcji to ok. 988 MWh, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 802,26 ton równoważnika CO2.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Lokalizacja: Zachodniopomorskie province, Biesiekierz municipality
Data oddania do eksploatacji: 04/2018
Łączna moc zainstalowana: 0,99 MW
Szacowana roczna produkcja: 988 MWh
Infrastruktura techniczna: 3960 photovoltaic panels, 55 inverters
Dodatkowe informacje:

We have planned, developed, prepared a project for the ERA auction for the sale of energy from RES, we obtained funding from EU funds and we developed the project. We took over power plant’s own technical management.