Zrealizowany projekt

Park solarny Kraśnik Koszaliński

Park solarny Kraśnik Koszaliński

W kwietniu 2018 roku farma zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim wyprodukowała i dostarczyła do sieci pierwszą kilowatogodzinę energii elektrycznej. Na konstrukcjach stalowych zainstalowano 3960 paneli fotowoltaicznych, o mocy 250 Wp każdy. Panele obsługiwane są przez 55 inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym.

Szacowana roczna prognoza produkcji to ok. 988 MWh, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 802,26 ton równoważnika CO2.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie, gmina Biesiekierz
Data oddania do eksploatacji: 04/2018 r.
Łączna moc zainstalowana: 0,63 MW
Szacowana roczna produkcja: 988 MWh
Infrastruktura techniczna: 3960 szt. paneli fotowoltaicznych, 55 inwerterów
Dodatkowe informacje:

Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE, pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym.