Zrealizowany projekt

Park solarny Halle (Saale)

Vortex Energy Polska - Park solarny Halle
Lokalizacja: Niemcy, Sachsen-Anhalt
Data oddania do eksploatacji: 09/2013 r.
Łączna moc zainstalowana: 0,54 MW
Szacowana roczna produkcja:
Infrastruktura techniczna: 2310 szt. paneli fotowoltaicznych
Dodatkowe informacje:

instalacja na dachach.