Zrealizowany projekt

Park solarny Gummersbach

Vortex Energy Polska - Park Solarny Blume Hauptgebäude
Lokalizacja: Niemcy, Nordrhein-Westfalen
Data oddania do eksploatacji: 10/2014 r.
Łączna moc zainstalowana: 0,35 MW
Szacowana roczna produkcja:
Infrastruktura techniczna: 1458 szt. paneli fotowoltaicznych
Dodatkowe informacje:

instalacja na dachach.