Zrealizowany projekt

Park Solarny FRO101 Scheune Süd

Park solarny Scheune Nord
Lokalizacja: Niemcy, Hesja
Data oddania do eksploatacji: 06/2010r.
Łączna moc zainstalowana: 210 Wp
Szacowana roczna produkcja:
Infrastruktura techniczna: 205 szt. paneli fotowoltaicznych
Dodatkowe informacje: