Zrealizowany projekt

Park solarny Dębica

Park solarny Dębica

Pod koniec czerwca 2019 roku farma solarna zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim w gminie Rymań otrzymała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. W efekcie czego, z początkiem lipca, wprowadziliśmy do sieci pierwsze kilowatogodziny energii elektrycznej wygenerowane przez tę instalację.

Na konstrukcjach stalowych zainstalowano 3435 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy 280 Wp każdy i 17 sztuk inwerterów zamontowanych w układzie rozproszonym.

Moc zainstalowana parku wynosi: 0,962 MW.

Szacowana roczna produkcja to ok. 990 MWh. Przewidywane roczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynosi k. 624 tony równoważnika CO2.

Spółka Vortex Energy Polska Sp. z o.o. była odpowiedzialna za etap planowania, rozwoju i realizacji inwestycji. Przygotowaliśmy również wszystkie projekt do udziału w aukcji URE na sprzedaż energii z OZE oraz pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na jego realizację.
Dział TCM Vortex Energy objął elektrownię własnym zarządzaniem technicznym.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie, gmina Rymań
Data oddania do eksploatacji: 06/2019 r.
Łączna moc zainstalowana: 0,962 MW
Szacowana roczna produkcja: 990 MWh
Infrastruktura techniczna: 3435 szt. paneli fotowoltaicznych, 17 inwerterów
Dodatkowe informacje:

Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE, pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym. Za sprzedaż wyprodukowanej energii na rynku hurtowym odpowiada Vortex Energy – Obrót.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.