Zrealizowany projekt

Park solarny Blume Wärterhäuschen

Vortex Energy Polska - Park Solarny Blume Hauptgebäude
Lokalizacja: Niemcy, Hesja
Data oddania do eksploatacji: 07/2011 r.
Łączna moc zainstalowana: 18,4 kWp
Szacowana roczna produkcja:
Infrastruktura techniczna: 80 szt. paneli fotowoltaicznych
Dodatkowe informacje:

 instalacja na dachach.