Zrealizowany projekt

Park solarny Blume Hauptgebäude

Vortex Energy Polska - Park Solarny Blume Hauptgebäude
Lokalizacja: Niemcy, Hesja
Data oddania do eksploatacji: 06/2012 r.
Łączna moc zainstalowana: 82,8 kWp
Szacowana roczna produkcja:
Infrastruktura techniczna: 360 szt. paneli fotowoltaicznych
Dodatkowe informacje:

instalacja na dachach.