Zrealizowany projekt

Park solarny Blume Halle B8

Vortex Energy Polska - Park Solarny Blume Hauptgebäude
Lokalizacja: Niemcy, Hesja
Data oddania do eksploatacji: 05/2012 r.
Łączna moc zainstalowana: 51,75 kWp
Szacowana roczna produkcja:
Infrastruktura techniczna: 225 szt. paneli fotowoltaicznych
Dodatkowe informacje:

instalacja na dachach.