Zrealizowany projekt

Park solarny Blume Halle B7

Vortex Energy Polska - Park solarny Blume Halle
Lokalizacja: Niemcy, Hesja
Data oddania do eksploatacji: 05/2012 r.
Łączna moc zainstalowana: 53,82 kWp
Szacowana roczna produkcja:
Infrastruktura techniczna: 234 szt. paneli fotowoltaicznych
Dodatkowe informacje:

 instalacja na dachach.