Zrealizowany projekt

Park solarny Piątek

Park solarny Piątek

W grudniu 2018 roku zakończono budowę farmy zlokalizowanej w województwie łódzkim o mocy zainstalowanej 0,63 MW. Na konstrukcjach stalowych zainstalowano 2250 sztuk paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji stalowej zakotwionej w gruncie i 11 sztuk inwerterów.

Szacowana roczna prognoza produkcji to ok. 640 MWh.

Projekt wygrał aukcję na sprzedaż energii z OZE i otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Lokalizacja: woj. łódzkie, gmina Piątek
Data oddania do eksploatacji: 12/2018 r.
Łączna moc zainstalowana: 0,63 MW
Szacowana roczna produkcja: 640 MWh
Infrastruktura techniczna: 2250 szt. paneli fotowoltaicznych, 11 inwerterów
Dodatkowe informacje:

Zaplanowaliśmy, rozwinęliśmy, przygotowaliśmy projekt do aukcji URE na sprzedaż energii z OZE, pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych i zrealizowaliśmy inwestycję. Objęliśmy elektrownię własnym zarządzaniem technicznym.