Zrealizowany projekt

Farma solarna Ostrowice

Park solarny Ostrowice

Na farmie zainstalowane jest 108 paneli fotowoltaicznych oraz dwa inwertery, farma podłączona jest do sieci niskiego napięcia w miejscowości Ostrowice, w powiecie drawskim. Uruchomienie farmy nastąpiło 30.04.2014 r., projekt został w całości sfinansowany przez Vortex Energy. Farma fotowoltaiczna ES Ostrowice jest obiektem doświadczalnym, wykorzystywanym na potrzeby Vortex Energy Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie
Data oddania do eksploatacji: 30.04.2014 r.
Łączna moc zainstalowana: 24 kW
Szacowana roczna produkcja:
Infrastruktura techniczna: 108 szt. paneli fotowoltaicznych, 2 inwertery
Dodatkowe informacje:

Elektrownia jest obiektem doświadczalnym, wykorzystywanym na potrzeby sprawdzenia rozwiązań technologicznych; pierwsza elektrownia fotowoltaiczna wybudowana w województwie zachodniopomorskim.