news

Wind energyOur services

Technical management (O&M)

After construction, we provide technical management services for wind installations which guarantees their undisturbed and efficient operation. Our service in the field of transformer stations will ensure proper maintenance of the entire electrical infrastructure.

Zakres usług realizowanych w ramach zarządzania technicznego

icon
Zarządzanie techniczne
 • Monitorowanie i analiza parametrów pracy oraz stanu technicznego instalacji
 • Opracowanie i wdrażanie rozwiązań do optymalizacji pracy instalacji
 • Planowanie i organizacja prac oraz przeglądów, zarządzanie przestojami celem minimalizacji strat w produkcji
 • Dedykowany Manager Techniczny
 • Obliczanie parametrów wydajnościowych instalacji
 • Archiwizacja danych produkcyjnych
 • Przygotowanie raportów operacyjnych i analiz technicznych
 • Prowadzenie postępowań z operatorem sieci dystrybucyjnych i przesyłowych
icon
O&M (Eksploatacja)
 • Centrum dyspozytorskie z niezależnym systemem SCADA/li>
 • Całodobowy monitoring pracy instalacji
 • Utrzymanie ruchu
 • Przeglądy infrastruktury elektrycznej i budowlanej
 • Inspekcje techniczne turbin wiatrowych
 • Pomiary infrastruktury energetycznej i sieci WN, SN i nN
 • Pomiary termowizyjne
 • Usuwanie usterek, wizyty serwisowe
 • Przeglądy gwarancyjne i rozruchowe
icon
Commercial management
 • Zapewnienie funkcjonowania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Zarządzanie i obsługa umów oraz gwarancji
 • Prowadzenie postępowań z jednostkami samorządowymi ochrony środowiska
 • Reprezentowanie wytwórcy przed podmiotami powiązanymi
 • Planowanie długo- i krótkoterminowe
icon
Raportowanie
 • Raporty operacyjne
 • Raporty z przeglądów i prac naprawczych
 • Raportowanie do URE
 • Analizy techniczne
icon
Financial management
 • Kompleksowa obsługa księgowa
 • obsługa podatkowa zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Obsługa finansowań zewnętrznych
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów, również na rzecz instytucji zewnętrznych
 • Prowadzenie budżetów operacyjnych
 • Planowanie płynności
 • Przygotowywanie płatności