news

Wind energyOur services

Technical management (O&M)

Vortex Energy has own technical management team for wind and photovoltaic farms, which ensures efficient operation of RES installation.

The package of technical management services is complemented by administrative and financial support of the investment and taking care of its operation in accordance with Polish law.

Zakres usług realizowanych w ramach zarządzania technicznego

icon
Zarządzanie techniczne
 • Optymalizacja pracy i utrzymanie parku wiatrowego w najlepszym możliwym stanie technicznym
 • Zapewnienie funkcjonowania parku wiatrowego zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami prawa
 • Podwyższenie produktywności instalacji OZE
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów, minimalizacja czasu przestoju
 • Dedykowany Manager Techniczny
icon
O&M (Eksploatacja)
 • Centrum dyspozytorskie z niezależnym systemem SCADA
 • Całodobowy monitoring pracy instalacji
 • Utrzymanie ruchu
 • Przeglądy infrastruktury elektrycznej i budowlanej
 • Inspekcje techniczne turbin wiatrowych
 • Pomiary infrastruktury energetycznej i sieci WN, SN i nN
 • Pomiary termowizyjne
 • Usuwanie usterek, wizyty serwisowe
 • Przeglądy gwarancyjne i rozruchowe
icon
Commercial management
 • Zapewnienie funkcjonowania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Zarządzanie i obsługa umów oraz gwarancji
 • Prowadzenie postępowań z jednostkami samorządowymi ochrony środowiska
 • Reprezentowanie wytwórcy przed podmiotami powiązanymi
 • Planowanie długo- i krótkoterminowe
icon
Zarządzanie finansowe
 • Kompleksowa obsługa księgowa
 • obsługa podatkowa zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Obsługa finansowań zewnętrznych
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów, również na rzecz instytucji zewnętrznych
 • Prowadzenie budżetów operacyjnych
 • Planowanie płynności
 • Przygotowywanie płatności