news

Wind energyOur services

Planning and development

This stage requires the involvement of planners, designers from the investment realization department, project managers, accountants and lawyers.

It is based on Vortex Energy’s long-standing good relationships with local governments, local communities, and financial institutions, among others. Vortex Energy also is experienced in preparing projects to participate in auctions held by the Energy Regulatory Office (URE).

Zakres usług

icon
Analiza i planowanie
 • Ocena terenu pod kątem możliwości lokalizacji projektu wiatrowego
 • Analiza dokumentów planistycznych
 • Sporządzanie koncepcji planistycznych parków wiatrowych
 • Ocena możliwości przyłączenia parku wiatrowego do sieci elektroenergetycznej
 • Niezbędne analizy przyrodnicze (m.in. monitoringi środowiskowe, analiza hałasu)
 • Analiza danych wiatrowych wraz z oceną produktywności
icon
Działania administracyjno-prawne
 • Uzgodnienie warunków współpracy z właścicielami gruntów pod inwestycję i podpisanie umów dzierżawy
 • Kontakty z samorządami lokalnymi i urzędami
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji (w tym środowiskowych, pozwoleń na budowę, warunków przyłączenia parku wiatrowego do sieci elektroenergetycznej i in.)
 • Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie projektu do udziału w aukcji OZE
 • Koordynowanie działań podwykonawców oraz współpracy międzydziałowej
 • Pozyskanie kapitału dedykowanego inwestycjom OZE