news

Wind energyOur services

Investment realization

The Group realizes RES investments as a general contractor or supervises the construction process in the case of external contractors.

Vortex Energy’s pioneering, long-standing presence on the Polish renewable energy market has enabled it to establish strong relationships with subcontractors, suppliers and all Polish grid operators.

Zakres usług

icon
  • Kompleksowe opracowanie projektów budowlanych, w tym projektów technicznych wszystkich branż, a także projektów wykonawczych elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych – wraz z przyłączeniem elektroenergetycznym do sieci operatora.
  • Przygotowanie i organizacja budowy od strony formalno-prawnej na wszystkich etapach realizacji, aż do momentu przekazania obiektu do eksploatacji.
  • Realizacja procedur odbiorowych w rozumieniu prawa budowlanego oraz procedur odbiorowych na podstawie umów przyłączeniowych zawartych z właściwym operatorem sieci.
icon
  • Nadzór nad realizacją zaprojektowanej elektrowni wiatrowej lub fotowoltaicznej, w przypadku gdy Vortex Energy nie jest generalnym wykonawcą robót.
  • Realizacja budowy elektrowni wraz z pełnym nadzorem budowlanym w roli generalnego wykonawcy.
  • Realizacja procedur związanych z pierwszym uruchomieniem oraz oddaniem elektrowni do eksploatacji.