Zrealizowany projekt

ŚNIATOWO WIND PARK

Vortex Energy Polska - Park wiatrowy Śniatowo

A large wind farm with 11 km cable run and the farm’s own transformer station. Partially finished project taken over from a project developer, completion of the project development, finance procurement and development jointly with the energy department of HSH Nordbank AG. Completely commissioned in February 2010.

Location: Polska, woj. zachodniopomorskie, gmina Kamień Pomorski
Date of putting into service: 02/2010 r.
Total installed power: 32 MW
Number of turbines: 16 x 2 MW
Turbine manufacturer: Vestas
Additional information:

Vortex Energy zakupił inwestycję od projektanta, skończył etap rozwoju projektu, pośredniczył w pozyskaniu finansowania.