news

Solar energyOur services

Technical management (O&M)

What sets Vortex Energy apart in the marketplace is its wide range of business activities, which enables it to build long-term business relationships with investors, even after the power plant has been commissioned.

Vortex Energy has own technical management team for wind parks and photovoltaic farms, which ensures efficient operation of RES installation. The package of technical management services is complemented by administrative and financial support of the investment and taking care of its operation in accordance with Polish law.

Zakres usług

icon
Zarządzanie techniczne
 • Optymalizacja pracy i utrzymanie parku fotowoltaicznego w najlepszym możliwym stanie technicznym
 • Zapewnienie funkcjonowania parku wiatrowego zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami prawa
 • Podwyższenie produktywności instalacji OZE
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów, minimalizowanie czasu przestoju
 • Dedykowany Manager Techniczny
icon
O&M (Eksploatacja)
 • Centrum dyspozytorskie z niezależnym systemem SCADA
 • Całodobowy monitoring pracy instalacji
 • Utrzymanie ruchu
 • Przeglądy infrastruktury elektrycznej i budowlanej
 • Inspekcje techniczne
 • Pomiary infrastruktury energetycznej i sieci WN, SN i nN
 • Pomiary termowizyjne, w tym pomiary modułów PV
 • Usuwanie usterek, wizyty serwisowe
 • Przeglądy gwarancyjne i rozruchowe
icon
Zarządzanie handlowe
 • Zapewnienie funkcjonowania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Zarządzanie i obsługa umów i gwarancji
 • Prowadzenie postępowań z jednostkami samorządowymi i ochrony środowiska
 • Reprezentowanie wytwórcy przed podmiotami powiązanymi
 • Planowanie długo- i krótkoterminowe
icon
Zarządzanie finansowe
 • Kompleksowa obsługa księgowa
 • Obsługa podatkowa zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Obsługa finansowań zewnętrznych
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów, również na rzecz instytucji zewnętrznych
 • Prowadzenie budżetów operacyjnych
 • Planowanie płynności
 • Przygotowywanie płatności