news

Solar energyOur services

Planning and development

This stage requires the involvement of planners, designers from the investment realization department, project managers, accountants and lawyers.

It is based on Vortex Energy’s long-standing good relationships with local governments, local communities, and financial institutions, among others. Vortex Energy has experience in preparing projects to participate in auctions held by the Energy Regulatory Office (URE).

Zakres usług realizowanych na etapie planowania i rozwoju.

icon
Analiza i planowanie
 • Ocena terenu pod kątem możliwości lokalizacji farmy fotowoltaicznej
 • Analiza dokumentów planistycznych
 • Sporządzenie koncepcji lokalizacji farmy fotowoltaicznej
 • Ocena możliwości przyłączenia parku fotowoltaicznego do sieci elektroenergetycznej
icon
Działania administracyjno – prawne
 • Uzgodnienie warunków współpracy z właścicielami gruntów pod inwestycję i podpisanie umów dzierżawy
 • Kontakty z samorządami lokalnymi i urzędami
 • Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wymaganych do realizacji inwestycji
 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie projektu do udziału w aukcji OZE
 • Bezpośrednia współpraca z instytucjami finansującymi
 • Koordynowanie działań podwykonawców oraz współpracy międzywydziałowej
 • Zarządzanie harmonogramem oraz budżetem projektu