news

Solar energyOur services

Planning and development

We start planning work from scratch (greenfield projects) or we buy projects at different stages of development to bring them to the stage when they can be connected to the distribution network. We have experience supported by successes in obtaining funds for the implementation of photovoltaic projects from EU funds and in preparing photovoltaic projects for participation in Energy Regulatory Authority (ERA) auctions for the sale of energy from renewable sources.

Zakres usług realizowanych na etapie planowania i rozwoju

icon
Analiza
  • Wybór odpowiedniego terenu pod inwestycję
  • Ocena potencjału energetycznego i planów rozwojowych danego terenu
  • Ocena dostępności sieci elektroenergetycznej
icon
Działania administracyjno – prawne
  • Uzgodnienie warunków współpracy z właścicielami gruntu pod inwestycję i podpisanie stosownych umów
  • Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej
  • Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wymaganych do realizacji inwestycji
  • Wypracowanie optymalnych struktur finansowych i stabilnych koncepcji funduszy
  • Bezpośrednia współpraca z instytucjami finansującymi