news

Solar energyOur services

Investment realization

We realize photovoltaic power plants as a general contractor or supervise the construction process. Project managers and designers are involved in the realisation process, and are responsible for the development of both construction and detailed designs, including connections to the grid.

Vortex Energy’s long-standing presence on the Polish RES market has enabled us to establish established relationships with subcontractors, suppliers and all national grid operators.

Zakres usług

icon
  • Kompleksowe opracowanie projektów budowlanych, w tym projektów technicznych wszystkich branż, a także projektów wykonawczych elektrowni fotowoltaicznych – wraz z przyłączeniem elektroenergetycznym do sieci operatora
  • Przygotowanie i organizacja budowy od strony formalno-prawnej na wszystkich etapach realizacji, aż do momentu przekazania obiektu do eksploatacji
  • Realizacja procedur odbiorowych w rozumieniu prawa budowlanego oraz procedur odbiorowych na podstawie umów przyłączeniowych zawartych z właściwym operatorem sieci
icon
  • Nadzór nad realizacją zaprojektowanej elektrowni fotowoltaicznej, w przypadku gdy Vortex Energy nie jest generalnym wykonawcą robót
  • Realizacja budowy elektrowni wraz z pełnym nadzorem budowlanym w roli generalnego wykonawcy
  • Realizacja procedur związanych z pierwszym uruchomieniem oraz oddaniem elektrowni do eksploatacji