Aktualności

Vortex energy sprzedaje projekt farmy wiatrowej w Polsce o mocy 42 MW

Grupa Vortex energy zawarła z włoskim przedsiębiorstwem z sektora energii wiatrowej ERG Renew umowę sprzedaży 100 % udziałów w spółce EW Orneta 2. EW Orneta 2 posiada prawa do projektu budowy farmy wiatrowej o planowanej mocy 42 MW na terenie polskiej gminy Radziejów. Po pełnym uruchomieniu farmy szacunkowa produkcja energii ma wynieść ponad 100 GWh rocznie przy założeniu 2.400 pełnych godzin pracy, co pozwoli oszczędzić około 85kt CO2 wydzielanego do atmosfery. Zamierzamy rozpocząć budowę farmy wiatrowej w trzecim kwartale 2014 roku i przyłączyć ją do sieci w połowie 2015 roku.

Grupa vortex energy zawarła z ERG Renew umowę o rozwój projektu i umowę o generalne wykonawstwo. Strony podpiszą także umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, na mocy której grupa vortex energy przejmie zarządzanie farmą wiatrową dla ERG Renew po uruchomieniu farmy.

W skład parku wiatrowego wchodzić będzie 21 elektrowni wiatrowych typu Vestas V90-2MW, który to typ grupa vortex energy już zastosowała w wielu farmach wiatrowych w Polsce i w Niemczech.