Aktualności

Vortex Energy S.A. zawiesza publiczną ofertę akcji

Vortex Energy S.A. („Spółka”, „Emitent”), spółka holdingowa jednego z wiodących i najbardziej doświadczonych podmiotów działających na rynku energii odnawialnej w Polsce, tj. grupy kapitałowej Vortex Energy („Grupa”), zdecydowała o czasowym zawieszeniu oferty publicznej.

Decyzja Spółki związana jest z inwazją Rosji na Ukrainę i negatywnym wpływem tego wydarzenia na rynki finansowe w postaci wysokiej niestabilności cen akcji. Intencją Spółki jest przeprowadzenie transakcji po ustabilizowaniu się otoczenia rynkowego, co pozwoli na podjęcie decyzji inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów, którzy wyrazili zainteresowanie ofertą. Wszelkie decyzje Spółki w zakresie nowego harmonogramu zostaną przekazane do publicznej wiadomości w stosownym momencie. W związku z zawieszeniem oferty złożone przez inwestorów zapisy na akcje oferowane oraz dokonane przez inwestorów wpłaty uważane będą za ważne, jednakże inwestorzy będą mogli wycofać złożone zapisy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie uczestnikowi konsorcjum detalicznego, za pośrednictwem którego dany inwestor złożył zapis. Oświadczenie, o którym mowa może zostać złożone w terminie 15 dni roboczych następujących po dniu przekazania do publicznej wiadomości suplementu do prospektu (czyli do 24 marca 2022 r.).

Więcej informacji dot. oferty znajduje się w zakładce „Inwestorzy” na naszej stronie www.