Aktualności

Vortex Energy S.A. wycofuje Ofertę Publiczną

Zgodnie z informacją przedstawioną w rozdziale Prospektu Warunki Oferty, podrozdziale Wycofanie
Oferty, w dniu 2 czerwca 2022 r., tj. po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od Inwestorów
Indywidualnych, Spółka podjęła decyzję o wycofaniu Oferty („Wycofanie Oferty”), jednocześnie
składając w KNF wniosek o zatwierdzenie Suplementu. Wycofanie Oferty przez Spółkę skutkuje
wycofaniem Oferty zarówno Akcji Nowej Emisji, jak i Akcji Sprzedawanych. Zgodnie z treścią Prospektu
Oferujący, będący jedynym akcjonariuszem Spółki, wycofuje ofertę Akcji Sprzedawanych, w związku
z Wycofaniem Oferty przez Spółkę. Decyzja o Wycofaniu Oferty jest spowodowana utrzymującymi się,
niekorzystnymi warunkami na rynkach akcji.

Więcej informacji dot. oferty znajduje się w zakładce „Inwestorzy” na naszej stronie www.