Aktualności

Nowy harmonogram zapisów na akcje Vortex Energy S.A.

Vortex Energy S.A. („Spółka”), spółka holdingowa jednego z wiodących i najbardziej doświadczonych podmiotów działających na rynku energii odnawialnej w Polsce, tj. grupy kapitałowej Vortex Energy („Grupa”), skupiona w 100% na branży OZE, zdecydowała o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych w trwającej ofercie publicznej Spółki ze względu na bieżącą dużą zmienność rynku akcji.

Zgodnie z nowym harmonogramem proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie trwał do 3 marca 2022 r. Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy do 2 marca 2022 r.

Więcej informacji dot. oferty znajduje się w zakładce „Inwestorzy” na naszej stronie www.