Aktualności

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Vortex Energy

Vortex Energy S.A., spółka holdingowa jednego z wiodących i najbardziej doświadczonych podmiotów działających na rynku energii odnawialnej w Polsce, tj. grupy kapitałowej Vortex Energy, skupiona w 100% na branży OZE, otrzymała pozytywną decyzję dot. zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 150 mln zł. Środki pozyskane w IPO zostaną przeznaczone realizację celów strategicznych Spółki związanych z rozwojem portfela projektów OZE.

Rolę pełniącego funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej i prowadzącego Księgę Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych pełnić będzie Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dzisiejsze zatwierdzenie prospektu umożliwia nam rozpoczęcie pierwszej oferty publicznej Vortex Energy. Polska stoi u progu wielkiej transformacji energetycznej, a my chcemy jak najpełniej wykorzystać związane z tym rynkowe szanse. Wejście na GPW to kolejny ważny krok w życiu Spółki  – IPO pozwoli nam zdynamizować nasz rozwój i zwiększyć skalę działalności. Wierzymy, że wraz z nowymi Akcjonariuszami będziemy dalej rozwijać projekty OZE oraz sukcesywnie powiększać posiadany pipeline projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych – mówi Maciej Pepliński, Prezes Zarządu Vortex Energy S.A.

Więcej informacji dot. oferty znajduje się w zakładce „Inwestorzy” na naszej stronie www.