Aktualności

Grupa Vortex Energy sprzedała projekt farmy wiatrowej w Miłosławiu

Spółka z grupy Vortex Energy sprzedała PAK Polska Czysta Energia (spółką zależną ZE PAK) 100% udziałów w dwóch spółkach projektowych odpowiedzialnych za realizację budowy farmy wiatrowej w Miłosławiu.

Farma wiatrowa Miłosław składa się z czterech turbin wiatrowych o łącznej mocy 9,6 MW zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjno-prawnych, które umożliwiają rozpoczęcie prac budowlanych oraz przyłączenie inwestycji do sieci. Dodatkowo projekt w 2019 r. wygrał aukcję organizowaną przez URE, dzięki czemu posiada zagwarantowaną cenę sprzedaży energii. Budowa rozpocznie się w nadchodzącym roku, natomiast prognozowany termin uruchomienia farmy wiatrowej to III kwartał 2023 r. W skład umowy wchodzi m.in. generalne wykonawstwo projektu oraz zarządzanie techniczne oddaną do użytku inwestycją.

To kolejny projekt kompleksowo rozwijany przez grupę Vortex Energy, który powiększy portfolio zrealizowanych inwestycji.